DEMODAGAR 2021 - Malmö Golfshop

DEMODAGAR 2021

DEMODAGAR

Här kommer vi – Thomas eller Anna-Carin plus kompetent utbildad personal från varje leverantör – hjälpa dig att hitta rätt klubbor. Allt från wedgar, sett, hyb, mw eller driver.

 

Ping torsdag 11 mars kl 14.00-18.00

Cobra lördag 27 mars kl 11.00-15.00

Ping tisdag 13 april kl 15.00-19.00

Cobra söndag 4 april kl 11.00-15.00

Taylor Made 19 april kl 15.00-19.00

Cobra lördag 8 maj kl 11.00-15.00

Taylor Made torsdag 13 maj kl 11.00-15.00   Skärtorsdag

Cobra lördag 5 juni kl 11.00-15.00

Callaway lördag 22 maj kl 10.00-14.00

Taylor Made onsdag 9 juni kl 15.00-19.00

 

Endast förbokade tider gäller 30 min eller 50 min och anmälan görs till: tcprogolf@hotmail.com

och det är kostnadsfritt.